Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wysokiem”

Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wysokiem”.