Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.