Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024