Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uzasadnienie

Załacznik 1 - wydatki majątkowe

Załacznik 2 - przychody i rozchody

Załacznik 3 - dotacje