Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk.