Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospoda

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok.