Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.