Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Wydatki.

Przychody.

Dotacje.

Uzasadnienie do uchwały.