Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strumyk obręb Bilczew.

Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strumyk obręb Bilczew.