Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmo

Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych partnerów projektu, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne.