Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk”

Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.