Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z

Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2017.