Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.