Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Wydatki.

Przychody.

Uzasadnienie do uchwały.