Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz wprowadzenia zwolnień.