Uchwała Nr XXIV/129/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/129/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.