Uchwała Nr XXIV/130/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2017, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/130/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2017, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.