Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017.