Uchwała Nr XXIV/132/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2017, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wi

Uchwała Nr XXIV/132/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2017, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.