Uchwała Nr XXIV/133/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Konińskiej Izby Gospodarczej.

Uchwała Nr XXIV/133/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Konińskiej Izby Gospodarczej.