Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu p

Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu pn. „E- samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.