Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.