Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.