Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Wydatki.

Przychody.

Dotacje.

Opłaty i kary.

Dochody zlecone.

Uzasadnienie do uchwały.