Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla

Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.