Uchwała Nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidło

Uchwała Nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3