Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzicy, gmina Kramsk.