Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.