Uchwała Nr XXV/145/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2017 roku.

Uchwała Nr XXV/145/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2017 roku.