Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Objaśnienia do WPF.

Załącznik nr 1 i 2.