Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

Dochody.

Wydatki.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Dotacje.

Opłaty i kary.

Dochody zlecone.

Objaśnienia.