Uchwała XXV/143/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Uchwała XXV/143/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.