Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.