Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.