Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.