Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.