Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.