Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019.