Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz wprowadzenia zwolnień.