Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.