Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2018.

Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.