Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania.

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Kramsk.