Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.