Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.