Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.