Uchwała nr XL/267/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kramsk.

Uchwała nr XL/267/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kramsk.