Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.