Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2017.

Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2017.