Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.