Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.